Nyheter


INFO


LINKER


NYHETER


NorIce AS

Org nr.: 815 707 532

 

Adresse:

Svalevegen 21

6153 Ørsta.

Norway

 

E-post:

norice@norice.no

 

Ny sending av Smarthaler-mini. pris kr. 5.900- inkl moms


Du kan handle Smarthaler Minii nettbutikken her på hjemmesiden, enten med betaling med kort eller postoppkrav eller du kan ta kontakt via email: norice@norice.no.


Det som er inklutert i prisen er Smarthaler med plaststrimmel. Feste og fiskeredskap er ikke inklutert i prisen.


Garanti!

Hvis noen deler til Smarthaleren går i stykker, send delen til oss og vi sender ny del i retur. Du betaler ingenting for reservedelen, kun postkostnad.